Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rusza Nowa Akademia LEADERów

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" od czerwca realizuje równolegle dwa projekty współfinansowane w ramach działania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowa Akademia LEADERów - lokalne grupy działania na wschód od Wisły" oraz "Nowa Akademia LEADERów - lokalne grupy działania na zachód od Wisły".

Projekty obejmują swoim zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego i skierowane są do przedstawicieli wszystkich 20 Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na tym terenie.

Celem projektów jest wsparcie Lokalnych Grup Działania w zakresie budowania ich kapitału społecznego, a w szczególności: podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w funkcjonowanie grupy w zakresie animowania lokalnych inicjatyw i usprawnienie funkcjonowania LGD. Ważnym aspektem realizowanych projektów jest zacieśnienie współpracy kujawsko-pomorskich LGD.

W ramach każdego projektu organizowane jest seminarium oraz 64-godzinny cykl szkoleniowy, obejmujący osiem 8-godzinnych dni szkoleniowych. W ramach dnia szkoleniowego uczestnicy wysłuchają 3-godzinnego wykładu oraz wezmą udział w 4-godzinnych warsztatach. Każdy dzień szkoleniowy zakończony będzie sesją podsumowującą poruszane tematy i problemy, które zostaną spisane i przesłane uczestnikom oraz zamieszczone na forum internetowym.

Problematyka omawiana podczas cyklu szkoleniowego została szczegółowo skonsultowana z Sekretariatem Rady Sieci Kujawsko-Pomorskich LGD i wynika wprost z potrzeb artykułowanych przez LGD. Cykl szkoleniowy obejmuje moduły dające praktyczne umiejętności animowania inicjatyw lokalnych, które mogą być dofinansowane w ramach osi IV - Leader oraz innych funduszy, rozliczania projektów i efektywnego prowadzenia biura LGD służącego wspieraniu lokalnych inicjatyw, planowania działań LGD - metodą projektu, monitorowania i okresowej ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Działaniem, które ma uściślić współpracę i dać możliwość wymiany doświadczeń, jest stworzenie forum internetowego dla uczestników projektu oraz członków i partnerów LGD.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi zostanie wykreowana silna, zintegrowana grupa liderów koordynujących działania na rzecz zmian w środowiskach lokalnych. Osiągnięte rezultaty pomogą uczestnikom właściwie przygotować się do realizacji działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz usprawnią proces realizacji poszczególnych LSR.

Proponowane terminy, tematy i miejsca spotkań w ramach projektów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kpodr.pl.

Szczegółowych informacji udzielają biura projektów przy KPODR Minikowo O/Przysiek, tel. 0/56 611 09 20, fax 0/56 611 09 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Proponowane terminy, tematy i miejsca spotkań w ramach projektów:

 

Nowa Akademia LEADERów - lokalne grupy działania na wschód od Wisły

Nowa Akademia LEADERów - lokalne grupy działania na zachód od Wisły

Dla LGD: Ziemia Gotyku, Zakole Dolnej Wisły, Podgrodzie Toruńskie, Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję, Gminy Dobrzyńskie Region Północ, Gminy Dobrzyńskie Region Południe, Gminy Powiatu Świeckiego, Pojezierze Brodnickie, Dolina Drwęcy, Wieczno

Dla LGD: Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, Czarnoziem na Soli, Partnerstwo dla Krainy i Pałuk, Nasza Krajna, Bory Tucholskie, Trzy Doliny, Razem dla Powiatu Radziejowskiego, Pałuki - Wspólna Sprawa, Dorzecze Zgłowiączki, Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej

Temat 1: Zamówienia publiczne

29.06.2009

godz. 10

 

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

30.06.2009

godz. 10

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

Temat 2: Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych 2007-2013

20.07.2009

godz. 10

 

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

21.07.2009

godz. 10

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

Temat 3: Trening motywacyjny

 

26.08.2009

godz. 10

 

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

27.08.2009

godz. 10

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

Temat 4: Budowanie pozytywnego wizerunku LGD

 

7.09.2009

godz. 10

 

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

8.09.2009

godz. 10

Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku

Temat 5: Animowanie życia społecznego i kulturalnego na terenie działania LGD

23.09.2009

godz. 10

 

miejsce do ustalenia

24.09.2009

godz. 10

miejsce do ustalenia

Temat 6: Rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach osi IV PROW na lata 2007-2013

7.10.2009

godz. 10

 

miejsce do ustalenia

7.10.2009

godz. 10

miejsce do ustalenia

Temat 7: Procedury wewnętrzne w LGD - ocena zgodności z LSR i wyboru operacji

26.10.2009

godz. 10

 

miejsce do ustalenia

26.10.2009

godz. 10

miejsce do ustalenia

Temat 8: Metody i narzędzia ewaluacji własnej

23.11.2009

godz. 10

 

miejsce do ustalenia

23.11.2009

godz. 10

miejsce do ustalenia

 

Elwira Zakrzewska

KPODR Minikowo. Oddział w Przysieku