Sieć Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko-pomorskiego wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci Pana Jacka Kukowskiego pracownika Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Pan Jacek od lat wspierał nas we wszystkich działaniach związanych z wdrażaniem Leader'a, tworzeniem lokalnych grup działania. Służył pomocą, radą, zawsze podchodził do pracy z nami z pełnym zaangażowaniem. Jego szeroka wiedza merytoryczna i znajomość problemów wsi była dla nas oparciem. Choć nie raz nam się oberwało, to tylko dla naszego dobra.

Z wieloma z nas się zaprzyjaźnił i był po prostu kolegą z pracy, będzie Go nam bardzo brakowało.

 

Spoczywaj w spokoju.

 

Zarządy i pracownicy

Lokalnych Grup Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Msza żałobna odbędzie się 16 października 2012 r. (wtorek) o godz. 11:30 w kościele w Rogowie, powiat rypiński.

SPOTKANIE LGD Z TERENU WOJEWÓDZTWA KUAJWSKO-POMORSKIEGO.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie  LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 18 października 2012 o godz. 10.00,  w Więcborku, ul. Mickiewicza 24, sala firmy „Kawiko” (naprzeciwko szpitala, nad apteką).

Zapraszamy dwie osoby z każdej LGD oraz kierowników/dyrektorów biur.

Na spotkaniu obecny będzie również Dyrektor Bartosz Szymański wraz z współpracownikami. Jeśli będzie potrzeba zaprosimy także  inne osoby, przedstawicieli urzędów.

W związku z powyższym prosiłabym o potwierdzenie obecności do dnia 15.10.2012 oraz podanie tematów jakie chcielibyście na tym spotkaniu poruszyć do dnia 10.10.2012

Organizator:

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Nasza Krajna

tel.: 52/3881340 / 531089577

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 października 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim odbyła się konferencja „LEADER - wykorzystana szansa i nowe możliwości”, podczas której podsumowano dotychczasowy stan wdrażania osi Leader oraz przedstawiono dobre praktyki, czyli w jaki sposób środki unijne wpływają na modernizację i poprawę życia na wsi.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Beata Jekiełek, dyrektor Departamentu Działań Delegowanych oraz Marzena Cieślak naczelnik Wydziału Leader Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  Łukasz Tomczak zaprezentował alternatywne scenariusze funkcjonowania lokalnych Grup Działania w nowym okresie programowania unijnego (2014-2020).

Na konferencji gościliśmy także Joannę Abramowicz i Ewę Dargiewicz-Greczuszkin z Centrum Projektów Europejskich Krajowego Ośrodka EFS, a także radnych wojewódzkich - Jana Wadonia i Przemysława Przybylskiego.

Całość uświetniły stoiska LGD prezentujące rękodzieło ludowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich które przygotowały wspaniałe lokalne potrawy.

Kadra zarządzająca LGD uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu „Wnioski z oceny wdrażania osi IV LEADER oraz zasady prawidłowej komunikacji w zespole wdrażającym lokalne strategie rozwoju”, które odbyło się 5-6 września w Ośrodku  Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.
 
Szkolenie zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Podczas szkolenia zapoznaliśmy się ze stanem wdrażania osi IV LEADER w województwie kujawsko-pomorskim, wynikami audytu wewnętrznego działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 2011/2012 oraz mogliśmy zapoznać się z ideą Geocachingu jako sposobu na turystykę XXI wieku na obszarach wiejskich z potencjałem turystyczno-wypoczynkowym.

28-29 sierpnia pracownicy LGD z terenu całego województwa uczestniczyli w zorganizowanym  przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich szkoleniu warsztatowym z zakresu zasad przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla „małych projektów” dla pracowników biur Lokalnych Grup Działania. Podczas szkolenia mogliśmy poćwiczyć wypełnianie wniosków oraz prawidłowe kompletowanie wymaganych załączników. Pozwoli to na podniesienie jakości doradztwa i wniosków składanych do LGD.